Keltisk astrologi

Mød dit træ – og kend dig selv lidt bedre.

Du kender sikkert det soltegn, du hører til, men vidste du, at de keltiske druider udviklede en måneastrologi, som var baseret 13 x28 dage + en navnløs dag, svarende til månens og kvindens månedlige cyklus.

Hvert træ har en træånd, siger druiderne. Træets ånd præger det menneske, som fødes i dets periode, og det er beskrivelsen af de 13 træer, og hvad de hver især betyder for dannelsen af din personlighed, du vil møde i denne måne astrologi.

Du får indblik i et før kristent samfund, hvor der herskede en dyb omsorg for den jord, vi bebor, hvor mændog kvinders retstilling var jævnbyrdig, baseret på gensidig respekt, og musik og storytelling var i højsædet. Til denne bog har jeg malet de 13 træer, som gengives som fotos i bogen. Du kan se nogle af malerierne i hjemmesidens galleri.


Pris kr. 125,00 inkl. Moms + forsendelse.