Mød dit træ og kend dig selv lidt bedre

Så længe jeg kan huske, har træer fascineret mig. Det er jeg vist ikke ene om. 

Det har ført til, at jeg for nogle år siden gav mig til at at læse om keltisk astrologi og druidernes hellige træer.

Du kender sikkert det soltegn du hører til, men vidste du, at de keltiske druider udviklede en måneastrologi som var baseret på 13 x 28 dage + en navnløs dag, svarende til kvindens månedlige cyklus.

Hvert træ har en træånd siger druiderne. Træets ånd præger det menneske, som fødes i dets periode, og det er beskrivelsen af de 13 træer, og hvad de hver især betyder for dannelsen af din personlighed, du vil møde i denne måne astrologi.

I min bog om Keltisk astrologi og mit foredrag får du indblik i et før kristent samfund, hvor der herskede en dyb omsorg for den jord, vi bebor, hvor mænd og kvinders retsstilling var jævnbyrdig, baseret på gensidig respekt, og musik og storytelling var i højsædet.

Jeg glæder mig til at komme og fortælle jer om det.